Anlæg

under og over jorden

I Zacho-Lind er vi specialiseret i større projekter med anlæg og infrastruktur. Vi tilbyder renovering og sanering af stier, veje, broer, tunneler, pladser, byrum og øvrige former for befæstede arealer. Dertil er vores medarbejdere godt rustet til at udføre omfattende klimasikrings- og kloakopgaver.

Specialer

Infrastruktur og vejanlæg

Pladser og byrum

Klimasikring, jord og kloak

Trafikhåndtering

Støjskærme

Broer, tunneler og trapper

Tekst kommer…

Tekst kommer…

Seneste referencer

Ledningsarbejder for Vestforbrænding

Ledningsarbejder for Vestforbrænding

I/S Vestforbrænding

Totalentreprise for nyanlæg af en ca. 7 km lang hovedledning til fjernvarme fra Lautrup over Jonstrup og videre til Novo Nordisk i Måløv. Arbejdet er udført med traditionel gravning og styrbar underboring.