Infrastruktur

Tekst kommer…

Et af vores specialer er udførelse, renovering og sanering af stier, veje, broer, tunneller, pladser, byrum og øvrige former for befæstede arealer. Desuden etablerer og vedligeholder vores anlægsgartnerafdeling parker og grønne anlæg.

Kompetencer

Veje

Et af vores primære arbejdsområder er vejarbejder. Vi har stor erfaring i at løse opgaver med jord- og terrænarbejder samt afvandings- og belægningsarbejder på alt lige fra motorveje til cykelstier.

Broer

Vi er eksperter i renovering og nyanlæg af broer. Vi har renoveret betonbroer for kommuner, Vejdirektoratet og Banedanmark med alt lige fra reparationsarbejder til nedrivninger og genopbygninger.

Tunneller

Med udgangspunkt i vores ekspertise inden for jord- og betonarbejder udfører og renoverer vi også tunneller og underføringer. Vi har udført såvel nedsænkede som støbte og gennempressede underføringer.

Byrum

Vi har udført mange større og mindre pladser og byrum med med terræn- og jordarbejder, befæstelsesarbejder med forskellige typer belægning, afvandingsforanstaltninger og brøndgods samt inventar og beplantning.

Grønne anlæg

Vi udfører rigtig mange anlægsentrepriser, hvori der indgår nybeplantninger samt pleje og vedligeholdelse af grønne områder. Derfor har vi vores egen anlægsgartnerafdeling, som også varetager selvstændige gartneropgaver.

Øvrigt

Med vores brede ekspertise inden for jord- og betonarbejder, befæstelses- og belægningsarbejder, montering af byrumsinventar, anlægsgartneropgaver med mere er vi i stand til at udføre de fleste typer opgaver.

Seneste referencer

Ledningsarbejder for Vestforbrænding

Ledningsarbejder for Vestforbrænding

I/S Vestforbrænding

Totalentreprise for nyanlæg af en ca. 7 km lang hovedledning til fjernvarme fra Lautrup over Jonstrup og videre til Novo Nordisk i Måløv. Arbejdet er udført med traditionel gravning og styrbar underboring.