Fjernvarme

Fjernvarmeløsninger 

Zacho-Lind er en erfaren fjernvarmeentreprenør, der har udført fjernvarmeopgaver siden midten af 1980’erne. Med egne certifikatsvejsere, dygtige gravehold og erfaren projektledelse sikrer vi en velkoordineret udførelse i høj kvalitet.

Vi løser fjernvarmeopgaver over hele Sjælland og rykker ud til akutsituationer – og vi har alle kompetencerne under eget tag.

Vi udfører total-, hoved- og fagentrepriser og varetager såvel små opgaver i 5000 kroners klassen som store længerevarende entrepriser. Vores kunder er forsyningsselskaber over hele Sjælland og private virksomheder. 

  • Vi anlægger ledningsnettet fra forsyning til forbruger.
  • Vi står for aftaler med hver enkelt forbruger om tilkobling på deres matrikel.
  • Vi etablerer intern fjernvarme i bygninger.
  • Vi arbejder med store komplicerede omkoblinger.
  • Vi er vant til at samarbejde med markedets rørleverandører og forestå rørafkald.

Kompetencer

Fjernvarme nyanlaeg og renovering

Nyanlæg og renovering

Vi udfører alle former for nyanlæg og renoveringer. Når der er behov, trækker vi på ekspertise fra vores øvrige afdelinger inden for forsyning, beton, anlæg og styret boring.

Rammeaftaler og vagtordning inden for fjernvarme

Rammeaftaler, akutudkald og vagtordning

For flere forsyningsselskaber løser vi ramme-aftaler. Det gælder også vagtordninger og akutudkald, hvor vi rykker ud til vores kunder døgnet rundt, med certifikatsvejser og gravehold.

Vi tilbyder en totalløsning

Med egne certifikatsvejsere og gravehold tilbyder vi en totalløsning, hvor vi sørger for opgave-løsningen fra start til slut, og dermed minimerer grænsefladerne til eksterne aktører.

Seneste referencer

Ledningsarbejder for Vestforbrænding

Ledningsarbejder for Vestforbrænding

I/S Vestforbrænding

Totalentreprise for nyanlæg af en ca. 7 km lang hovedledning til fjernvarme fra Lautrup over Jonstrup og videre til Novo Nordisk i Måløv. Arbejdet er udført med traditionel gravning og styrbar underboring.