Vand

VAndledninger i en samlet løsning

I Zacho-Lind får du en samlet løsning til renovering og nyanlæg af vandforsyning med opgravning, styret boring og andre No Dig-metoder. Vi løser alle opgaver inden for området, såsom:

  • nyanlæg af råvandsledninger, drikkevandsledninger, brønde mv.
  • renovering og omlægning af vandledninger
  • renovering af kildepladser og anlæg af pumpehuse
  • renovering af vandværker
  • rammeaftaler
  • vagtordning og akutudkald.

Vi udfører både hoved-, total- og fagentrepriser og har faste samarbejdspartnere på VVS- og el-arbejder. Vores opgaver fordeler sig over hele Sjælland for mindre drikkevandsforsyninger såvel som store forsyningsselskaber. 

Kompetencer

styret-boring-af-vandledning

Vandledninger med No Dig

Vi har stor erfaring inden for No Dig-løsninger, som vi benytter på mange vandledningsopgaver. Vores afdeling for styret boring er en af markedets mest erfarne aktører, og vi udfører desuden mange opgaver med relining og bursting. No Dig-metoderne mindsker gener for omgivelserne.

Vandledninger

Sikker drikkevandshåndtering

Hos os får du en professionel og sikker håndtering af vandforsyningen. Alle medarbejdere på vandforsyningsarbejder har gennemgået DDS-kurser. Kvalitetssikring og dokumentation har i det hele taget høj prioritet som en garanti til bygherre for, at vi lever op til kvalitets- og hygiejnekrav.

Loesningsorienteret-med-sikkerhed-og-kvalitet

Løsningsorienteret samarbejdspartner

En ting er selve den tekniske udførelse, men i Zacho-Lind mestrer vi også alt det andet, der følger med opgaverne. Det kunne f.eks. være dialogen med vandforsyningens kunder om placering af stikledninger eller informationen om midlertidige afbrydelser af vandforsyningen.

Seneste referencer

Tunnel og spildevandsledning Bispebjerg

Tunnel og spildevandsledning Bispebjerg

Region Hovedstaden, Nyt Bispebjerg Hospital

Fra slut 2019 til sommer 2020 stod vi for etablering af 2 x 25 meter tunnel samt 67 meter ø355-spildevandsledning på Nyt Hospital Bispebjerg.

Vand- og spildevandsledninger i Lyngby

Vand- og spildevandsledninger i Lyngby

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S

I Lyngby etablerede Zacho-Lind i 2020 ledninger til råvand, spildevand og regnvand. Ledningerne blev anlagt med styret boring under Helsingørmotorvejen, kombineret med gravning på hver side af motorvejen.

Vand- og bygasledninger på Gl. Kongevej

Vand- og bygasledninger på Gl. Kongevej

Frederiksberg Forsyning

Zacho-Lind har i 2019 udført en ledningsrenovering på vand- og bygasledninger for Frederiksberg Forsyning, langs den nordlige side af Gammel Kongevej.