Klimasikring

Vi er en sikker samarbejdspartner til etablering af alle former for afløbssystemer, herunder kloakanlæg, kloakledninger, afløbsledninger, bassinanlæg og bassinledninger til opsamling og bortledning af regn- og spildevand. Vi har desuden god erfaring med at etablere forskellige typer LAR-anlæg til lokal afledning og anvendelse af regnvand med både forsinkelses- og nedsivningsmetoder.

Specialer

Kloakanlæg

Vi har egne statsautoriserede kloakmestre og har arbejdet med ledningsdimensioner helt op til ø1600 mm. Desuden er vores jord- og betonafdeling specialister i etablering af alle former for betonbygværker.

Bassinanlæg

Vores jord- og betonafdeling er specialister i at udføre store komplekse bassinanlæg. Vi har både udført underjordiske, lukkede forsinkelsesbassiner og åbne jordbassiner i terrænet i insitu- eller elementløsninger.

LAR

LAR står Lokal Afledning af Regnvand eller Lokal Anvendelse af Regnvand. Vi har erfaring med etablering af forskellige typer LAR-anlæg til lokal afledning og anvendelse af regnvand med både forsinkelses- og nedsivningsmetoder.

Tekst kommer…

Tekst kommer…

Seneste referencer

Ledningsarbejder for Vestforbrænding

Ledningsarbejder for Vestforbrænding

I/S Vestforbrænding

Totalentreprise for nyanlæg af en ca. 7 km lang hovedledning til fjernvarme fra Lautrup over Jonstrup og videre til Novo Nordisk i Måløv. Arbejdet er udført med traditionel gravning og styrbar underboring.