Landmåling

Hos Zacho-Lind har vi mere end 15 års erfaring med komplekse landmåleropgaver på blandt andet broer, betonbygværker og forsyningsledninger. På opgaver af denne type, anvender vi blandt andet Leicas TS16 3 sec. totalstation. 

Specialer

Landmaaling-og-CAD-programmer

Alle CAD formater

Vores landmålerafdeling arbejder i CAD-programmer som Autocad, Landcad og Civil 3D, og i alle formater; DSFL, GIS, xml, BIM og IFC. Det gør det nemt at samarbejde på tværs af organisationer, og betyder at vi med det samme  kan arbejde i bygherres materiale.

Landmaaling_Profilering og situationsplaner

Profilering og situationsplaner

Hos Zacho-Lind udarbejder vi profilering og situationsplaner i samarbejde med rådgiver, når der er behov for det. På grund af vores lange erfaring med landmåling, kan vi ofte tilbyde nytænkende løsninger på udfordringer, også undervejs i projektet.

Maskinstyring med 3D

Maskinstyring med totalstation

Hos Zacho-Lind har vi det nyeste udstyr fra Leica til maskinstyring. Vi anvender GPS eller totalstation til maskinstyring, afhængigt af opgavens karakter og særlige forhold i omgivelserne.

Lang Erfaring med landmåling

Landmåleren er en vigtig og fast deltager i planlægning og opstart af projekterne i Zacho-Lind. Det sikrer en præcis opmåling, som lægger hele fundamentet for at aflevere et projekt i god kvalitet.  

Landmåleren sparrer med og udvikler løsninger i samarbejde med de enkelte projekter. Det tætte samarbejde giver et godt grundlag for at optimere et projekt og sikrer stor præcision i udførelsen af arbejdet.  

 

Seneste referencer

Ledningsarbejder for Vestforbrænding

Ledningsarbejder for Vestforbrænding

I/S Vestforbrænding

Totalentreprise for nyanlæg af en ca. 7 km lang hovedledning til fjernvarme fra Lautrup over Jonstrup og videre til Novo Nordisk i Måløv. Arbejdet er udført med traditionel gravning og styrbar underboring.