No Dig og styret boring

Vi er en af branchens førende og mest erfarne entreprenører inden for No Dig-metoder såsom styret boring, rørsprængning, pipe bursting og jordfortrængning. Ved nye ledningsføringer er styret boring ofte et attraktivt alternativ til traditionel opgravning. Styret boring kan anvendes til underføring af kabler, PE-rør og eventuelt stålrør til fjernvarme-, gas- og vandledninger samt el- og fiberkabler.

Specialer

Styret boring

Styret boring er et attraktivt alternativ til traditionel opgravning ved underjordiske ledningsføringer.

Rørsprængning

Rørsprængning er en opgravningsfri metode til at udskifte eksisterende rør med nye rør i samme eller større dimension.

Jordfortrængning

Jordfortrængning er en anden opgravningsfri metode til ledningsrenovering og ledningsførelse for forsyningskilder.

Styret boring

Styret boring er en målsikker og nøjagtig No Dig-metode, der anvendes til underføring af PE-rør og stålrør. Vi har arbejdet med styret boring siden 1996, og vores erfarne medarbejdere leverer præcise og sikre løsninger.

Fordele ved styret boring

 • Kræver kun et lille arbejdsområde
 • Minimal udgravning, så overfladen bevares
 • Minimale gener for omgivelserne
 • Minimal miljøbelastning

Fremgangsmåde

Styret boring udføres mellem et gravet starthul og modtagerhul ved hjælp af et roterende borerør med styrbart borehoved. Maskinens fleksible borerør gør det muligt at bore i buede og krumme linjer. Når boringen når frem til modtagerhullet, monterer vi den nye ledning og trækker den tilbage til starthullet.

Kapacitet

 • Vi udfører styret boring op til Ø710 mm og op til 500 meter i længden pr. boring.
 • Vores certificerede PE-svejsere har eget svejseudstyr og svejser PE-rør op til Ø500 mm.
 • Vi råder over fem topmoderne boremaskiner og opdateret søgeudstyr.
 • Vi genanvender boremudder.
 • Vi kan føre ledninger under vand, veje og jernbaner.
 • Vi er certificeret til styret boring samt til at arbejde ved jernbanen.
Rørsprængning (pipe bursting)

Ved rørsprængning udskifter vi det eksisterende rør med nye rør i samme eller større dimension. Udskiftningen sker ved en hydraulisk sprængning af de gamle rør, der derefter skubbes til side, så de nye rør itrækkes den eksisterende rørføring.

Fordele

 • Hurtig og billig metode.
 • Arbejdet udføres i det eksisterende tracé og medfører lav risiko for skader på det øvrige ledningsnet.

Zacho-Lind kan udføre rørsprængning i dimensioner op til Ø400. Vi kan også udføre udskiftning og renovering af blandt andet vand-, kloak- og gasrør med rørsprængning (pipe bursting).

Jordfortrængning

Jordfortrængning benyttes både ved renovering og ved etablering af nye rør.

Ved jordfortrængning presses en vandret lufthammer ved hjælp af trykluft fra en startgrube til en modtagergrube. Hvis føringslinjen krummer, graver vi en mellemgrube. Derefter trækker vi et plastikrør gennem hullet, og det bruges som beskyttelsesrør for øvrige ledninger eller anvendes direkte.

Fordel

En praktisk metode, når der er meget lidt plads at arbejde på.

Zacho-Lind kan udføre jordfortrængning til rør op til Ø125 mm.

Seneste referencer

Ledningsarbejder for Vestforbrænding

Ledningsarbejder for Vestforbrænding

I/S Vestforbrænding

Totalentreprise for nyanlæg af en ca. 7 km lang hovedledning til fjernvarme fra Lautrup over Jonstrup og videre til Novo Nordisk i Måløv. Arbejdet er udført med traditionel gravning og styrbar underboring.

Ledningsarbejder for Vestforbrænding

Ledningsarbejder for Vestforbrænding

I/S Vestforbrænding

Totalentreprise for nyanlæg af en ca. 7 km lang hovedledning til fjernvarme fra Lautrup over Jonstrup og videre til Novo Nordisk i Måløv. Arbejdet er udført med traditionel gravning og styrbar underboring.