Cityringen MCW, Station Surface Area

For Metroselskabet udførte vi mellem 2017 og 2019 færdiggørelse af stationspladserne Nuuks Plads, Nørrebros Runddel, Nørrebroparken og Vibenshus Runddel.

Vi udførte tre byrum omkring de nye metrostationer og genetablerede Nørrebroparken.

Arbejdet bestod i:

  • Etablering af belægning med granit, asfalt og in situ-støbte betonflader, stålkanter samt afvanding af pladserne.
  • Opbrydning af eksisterende forhold og jordarbejder.
  • Kloak- og regnvandsledninger, belysningskabler og elkabler
  • Plantning af ca. 200 stk. træer 18/20, i macadam plantehuller. Desuden plantning af stauder og blomsterløg. 1 års efterfølgende drift af beplantningen.
  • Brolægning med chaussésten, brosten, københavnerfliser
  • Etablering af LAR/opstuvning af vand

Ledningsdimensioner:

Ø700bt: 75 lbm., Ø800 bt.: 24 lbm., Ø1000 bt.: 26 lbm.

Ø200 PP: 17 lbm., Ø400 PP: 100 lbm., Ø600 PP: 20 lbm.