Ledningsarbejder for Vestforbrænding

Totalentreprise for nyanlæg af hovedledning til fjernvarme.

Arbejdet omfattede nyanlæg af en ca. 7 km lang hovedledning til fjernvarme fra Lautrup over Jonstrup og videre til Novo Nordisk i Måløv. Arbejdet blev udført med traditionel gravning og styrbar underboring.